ویل دورانت پس از هزاران ساعت مطالعه و بررسی‌های دقیق،بر روی انسانهای تاثیرگذار در طول تاریخ به طور شگفت انگیزی نتیجه گرفت که تاریخ توسط این انسانها شکل نگرفته است.این طور نبوده که گِلی مهیا باشد و کسی بیاید و رَد پایش رابر آن حک کند.

او دریافت که تاریخ توسط انسانهای بزرگ شکل نگرفته است،بلکه توسط شرایط طاقت فرسا شکل گرفته است.

از نظر ویل دورانت نیاز، تنها عنصر مهم در فرمول دستیابی به عظمت است_نه استعداد یک فرد منفرد یا چشم انداز یک رهبر خاص. 

   _قسمتی از کتاب خواستن توانستن نیست،از بنجامین هاردی_

چیزی که باعث میشود انسانها دست به تغییر شرایط بزنند به این دلیل است که محیط بر آنها تاثیر می‌گذارد. ما تصور میکنیم ریشه‌ی رفتارهای ما از درونمان است اما این محیط است که به شکلی نامحسوس بر ما تاثیر میگذارد.

پژوهش نوآورانه‌ای که توسط اقتصاددانان دانشگاه هاروارد انجام گرفته است نشان میدهد؛

شانس فرد برای بهبود وضعیت اقتصادی_اجتماعی‌اش کاملا به ایالت و یا حتی شهرستانی که در آن زندگی میکند بستگی دارد.در برخی از شهرستانها ،فرد امید اندکی برای پیشرفت اقتصادی نصیبش میشود،در حالی‌که در دیگر شهرستانها،فرد شانسی بسیار ضعیف‌تر،حتی نزدیک به صفر برای پیشرفت دارد.محیطی که اصالت شما از آن برخاسته تاثیری مستقیم و قابل اندازه گیری در باقی زندگی شما دارد مگر اینکه خودتان آن را فعالانه تغییر دهید.

جمله‌ی معروف جیم ران نویسنده و سخنران عمومی که گفته :

ما حاصل متوسط پنج نفری هستیم که با آنها نشست و برخاست میکنیم. 

اگر دوست شما اضافه وزن داشته باشد،شانس شما در افزایش وزن به طور چشمگیری بالا میرود.این امر پیوند ثانویه‌ی منفی نامیده میشود بسیار خطرناکتر از پیوند اولیه منفی است چون شما اصل شکل گرفتنش را احساس نمی‌کنید.

محیط پیرامون یک فرد تمام جنبه‌های زندگی او ،از در آمد گرفته تا نظام ارزش‌های او ،سایز بدن و سرگرمی‌هایش را شکل میدهد.نیروهای بالقوه شما توسط دنیای پیرامون شما شکل میگیرد.

اینکه چه کسی می‌شوید یا با زندگی خود چه میکنید به افرادی که دور وبر شما هستند و کیفیت اطلاعات مصرفی‌تان بستگی دارد. اگر ورودی بی‌ارزش باشد،خروجی هم بی‌ارزش می‌شود.             _بنجامین هاردی_

 

مطالب بیشتر:

آدمها محصول محیط خود هستند 

اولویت ها و تاثیر آنها بر موفقیت 

کتاب الکترونیکی|تومی‎‌توانی انتخاب کنی