امروز کارهای زیادی سرم ریخته بود . گیج و منگ بودم که از کجا شروع کنم،همیشه پرسشی در ذهنم است ،کارهای نصفه و نیمه چقدر زمان میبرند تا تمام شوند؟ انگار وقتی کار به پایان میرسد وزنه ی سنگینی از روی شانه هایم برداشته می‌شود. هر کاری را که نیمه انجام داده‌ام و سراغش نرفته ام، استرس بیشتری بهمراه دارد.

اسکات آدامز گفته:

بزرگترین خوش شانسی من زمان بندی است.

این که برای هر کاری زمان مشخصی در نظر بگیریم و در هر زمان مقدار کاری را  که تعیین کرده ایم انجام دهیم احتمالا گیجی و سردرگمی کمتری را تجربه می‌کنیم.

احساس می‌کنم چیزی که این روزها به آن نیاز دارم زمان بندی برای کارهایم است. یک برنامه ریزی منظم که در آن زمانم را مدیریت کنم و عالی پیش ببرم.

تشخیص افراد موفق از ناموفق تبدیل شدن به یک مدیرِ زمان عالیست.

برایان تریسی

مطالب بیشتر:

عوامل بهره وری|راهِ موفقیت 

ثبت زمان تمرکز|یک جمله از دنیل گلمن 

پیش به سوی یک زندگی هدفمند 

زندگی به بخشنده ها می دهد…