تعریف شما از آدم قوی چیست؟

واژه‌ی قوی ،توانایی و قدرت داشتن را در ذهن تداعی می‌کند.شاید فکر کنید کسی که می‌تواند گروهی را رهبری کند و افراد زیادی را با خود هماهنگ کند ،قوی است.

یا کسی که با کلامش دیگران را متقاعد می‌کند ازنظر دیگران یک فرد قوی محسوب میشود.

از نظر برخی، افرادی که کارهای متفاوتی را همزمان با هم انجام می‌دهند و کارها را خوب پیش می‌برند ،قوی هستند.

افرادی که اعتماد بنفس دارند در نظر ما جزء دسته‌ی قوی‌ها هستند. یا آنها که همیشه جوابی شُسته رُفته در آستین‌شان دارند و به عبارتی کم نمی‌آورند، آنها نیز قوی هستند!

یا آنها که استعداد خاصی در یادگیری علم و مهارتی دارند در دسته‌بندی افراد قوی قرار می‌گیرند.

فکر می‌کنم به تعداد آدمهای روی زمین می‌توان برای قوی بودن مثالهایی آورد و یا افرادی را معرفی کرد که بنظر ما قوی و قدرتمند هستند.

شاید تمام مثالهای بالا در دوره‌ای از زندگی درست بوده و میزان قدرت و قوی بودن افراد با استنادبه همین مثالها اندازه گیری شده است.

اما من فکر میکنم در دنیای امروز ما ،تعریف قدرت یا قوی بودن فرق کرده است.

بنظر من قوی کسی است که بتواند ببخشد؛ و بدون کینه و دشمنی و پیش داوری با افراد ارتباط برقرار کند.

قوی کسی است که بتواند گذشته‌های تلخ را دور بریزد و برای روزهای حال و آینده چاره جویی کند.

قوی کسی است که توانایی تغییر در رفتار و افکار و عقایدش داشته‌ باشد و بدون تعصب اشتباهات را بپذیرد و رو به بهبودی پیش برود.

قوی کسی است که بتواند ساعتها بدون موبایل و تلویزیون و هر وسیله‌ی سرگرم کننده‌ی دیگری،در یک اتاق تنها باشد.

دنیای امروز ما بیشتر از هر چیزی به سکوت،آرامش،تغییر و صلح نیاز دارد. این تغییر از خودمان آغاز می‌شود .اگر ما بتوانیم تغییر را از افکارمان آغاز کنیم ،فردی قوی و قدرتمند هستیم.

 

مطالب بیشتر:

موانع رشد را بشناسیم. 

چقدر احساس شایستگی می‌کنی؟ 

قدرتمند کیست ؟|رابطه ی قدرت وعزت نفس