در تعریف عادت میگویند:

تکرار مداوم یک کار موجب خلق عادت می‌شود. به وجود آوردن یک عادت مفید و کنار گذاشتن یک عادت مضر چندان ساده نیست.

می‌گویند برای خلق یک عادت جدید گام اول تصمیم گیری است ،یعنی این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم فلان عادت را در زندگی مان و یا در رفتارمان نهادینه کنیم.

افراد زیادی را می شناسم که در همین گام اول می‌مانند. فقط تصمیم میگیرند اما این تصمیم هیچوقت به طور منظم و درست پیش نمی رود ،بنابراین در همان گامهای اول ،عادت شکل نگرفته ،به فنا می رود.

باز هم می‌خواهم راجع به خودم صحبت کنم، من اگر تصمیم بگیرم که فلان کار را تا سه روز دیگر به پایان برسانم در ساعات پایانی روز دوم کار را انجام داده‌ام. در این مدتی که دیوانه‌وار می نویسم خیلی از دوستان و آشنایان سوالاتی پرسیده‌اند. مثلا توچطور هر روز می نویسی و چطور به کارهای دیگر رسیدگی می کنی؟

پاسخ من اینست؛ همه چیز بستگی به اولویت‌های ما دارد. باید ببینید برای اینکه در کاری که به آن عشق می‌ورزید و با آن حس خوب درونی را تجربه می‌کنید،چقدر حاضرید برای موفقیت در آن از لذت‌های کوتاه مدت و سرگرمی های خسته کننده بگذرید؟

سوالش طولانی شد. اما خوب است به آن فکر کنیم. خود من هم گاهی به سوال خودم فکر میکنم.

برای یک خانم خانه دار وقتی خانه را مرتب می کند و همه چیز سر جایش است ،این یک موفقیت محسوب می شود چون با تمیز کاری حالش خوب می‌شود. اما این شادی و حس خوب چند ساعت بعد با خوردن غذا و یک میز پُر از ظرف های نشسته و یکی دو پاکت خالی چیپس درگوشه و کنار خانه از بین می‌رود.

روزی که تصمیم گرفتم بطور جدی بنویسم می دانستم مسیر سختی مقابلم است و کار جدی ،تلاش جدی هم می خواهد. پس نوشتن در الویت کارهایم قرار گرفت.

وقتی ایده‌ای در ذهنم جای می گیرد باید سریع در سایت ریخته شود ،اگر بخواهم خود را با کاسه بشقاب‌ها سرگرم کنم و بعد سراغ نوشتن بیایم دقیقا همانجا در میان نمک و فلفل و ادویه ،ایده‌ام دفن میشود.

اگر روزی تصمیم بگیرم دو هزار کلمه بنویسم و باید بیرون از خانه کاری انجام دهم ،وقتم را طوری تنظیم می کنم که ابتدا نوشتن را به پایان برسانم و بعد کار بیرون را انجام دهم .ممکن است مجبور شوم آن روز پنج صبح بیدار شوم ،پس اینکار را می کنم.

من فکر می کنم برای اینکه یک عادت مفید و دلنشین را به زندگی‌مان بیاوریم اولین سوالی که باید از خود بپرسیم این است:

برای موفقیت در این مسیر از چه چیزهایی یا چه کسانی حاضری بگذری؟

پاسخ ما به این سوال مشخص می‌کند چقدر برای رسیدن به اهداف و خواسته‌هایمان ارزش قائلیم.

مطالب بیشتر:

تجربه نگاری|دستاوردهای من از دوره‌ی پُرکاری 

تجربه نگاری|ترس من کوچک می‌شود. 

چگونه ترس مانع رشد می‌شود؟