در این فایل صوتی درباره سفر قهرمانی و دستاوردهای آن صحبت کرده ام.

سفرقهرمانی چیست؟

چرا باید سختی های این سفر را تجربه کنیم؟

دراین سفر چه چیزهایی را از دست می‌دهیم و چه چیزهایی به دست می‌آوریم؟

 

 

مطالب بیشتر:

خودآگاهی و زندگی آگاهانه | پادکست 

تنهایی خود خواسته