رها کردن
bitakeyhani.com

امروز درباره ی رها کردن می نویسم . وقتی کلمه ی رها کردن به گوش مان میخورد دچار تردید یا در برخی مواقع دچار استرس هم می شویم . البته بستگی دارد چه چیزی را می خواهیم رها کنیم

رها کردن نشانه ی قدرت است. وقتی موقعیت ،افراد،شغل و یا شرایطی که با وجود آنها خوشحال نیستیم ،رها می کنیم ؛نشان از قدرت ماست. این نشانِ قدرت در رها شدن نیز وجود دارد . وقتی کسی ما را رها می کند در ابتدا دچار سردرگمی،ترس و غم می شویم . شاید حس کنیم پشتمان را خالی کرده اند و تنها شده ایم. اما هیچ اتفاقی در این دنیا نیست که با خود پیامی به همراه نداشته باشد .

پیام رها شدگی این است : قوی شو و نا امید نباش.

ما در رها شدن، تنهایی و ترس ،بیچارگی و غم را تجربه می کنیم . در ترس و غم هیچگونه خلاقیتی وجود ندارد و ما انرژی ها و رویدادهای منفی را به خود جذب می کنیم و در آخر انرژی های مثبتی که از دلِ جهان هستی به سوی ما روانه می شوند را دریافت نمی کنیم. مثل یک دیوار بتونی مقابل تغییرات می ایستیم و سعی نمی کنیم حالا که شرایط تغییر کرده ما هم جورِ دیگری فکر کنیم و زندگی کنیم. نمی دانیم که اسیر کلیشه ها شدن نتایج تکراری به همراه دارد.

کارهای سخت و چالش برانگیز را دوست دارم. آنها آمده اند تا قدرت و توان مارا محک بزنند. انتخاب راههای آسان و بی دردسر از عهده ی هر کسی بر می آید .انجام کارهای سخت است که ما را متمایز می کند. ما قوی نمی شویم تا زمانیکه یاد بگیریم یک روز باید رها کنیم و یک روز باید رها شدگی را بپذیریم .