شاید برای شما اتفاق افتاده باشد ، کتابهایی می خوانید که احساس می کنید این جملات ،حرف های شما هستند؛ شاید دلتان می خواست این کتاب را شما می نوشتید. خط به خط پیش می روید و با محتوای کتاب احساس نزدیکی بیشتری می کنید ؛” زندگی یک محتوا نویس ” نوشته ی ناهید عبدی همین کتاب سحر آمیز است.

بار دوم است این کتاب را می خوانم ،دفعه ی پیش اینقدر مرا به هیجان نیاورده بود ،امروز برای دوم ان را شروع کردم. فوق العاده است.

ناهید عبدی با اشاره بر سابقه ی تحصیلش در رشته ی مهندسی عمران در قسمتی از کتابش نوشته :

رشته ی مهندسی بیش از هرچیزی به من دقت کردن را یاد داد؛ یاد داد جزییات مهم هستند.نادیده گرفتن جزییات می تواند سازه هایی که با بهترین مصالح ساخته می شوند را نابود کند.همانطور که نادیده گرفتن جزییات زندگی می تواند یک رابطه ی عمیق را خراب کند. ما درست به اندازه ی نادیده گرفتن جزییات است که می بازیم. 

دقیق شدن روی اتصالات به من یاد داد کمتر چیزی است که یکباره و ناگهانی ظاهر شود و کنترل زندگی را به دست بگیرد، هر چیزی به رویداد قبل از خودش وصل است. اگر امروز چیزی آشفته ونگرانم می کند باید به دنبال رد پای اتفاقات پیش از آن بگردم.

 

او در قسمت دیگری از کتابش  یکی از دلایل موفقیتش در کار محتوا را جسارت رها کردن می داند ،او نوشته :

رد پای خیلی از موفقیت هایم را در جسارت رها کردن می بینم.جسارت رها کردن چیزهایی که به آنها دلبسته یا وابسته بوده ام.از رشته ی تحصیلی تا یک  اعتقاد عمیق تا بریدن از آدمها و رابطه هایی که یک روز برایم معادل نفس کشیدن بوده اند.

او در قسمت دیگری از کتابش درباره ی درسهای ارزشمند وبزرگی که از سایت متمم آموخته نوشته است :

درس بزرگی که از متمم آموختم این است که به جای پیدا کردن جواب های بهتر برای مسئله ای که درگیر آنم تلاش کنم تا مسئله های بزرگ تر و ارزشمند تری را تعریف کنم. فکر می کنم یکی از بهترین راهها برای شناخت بیشتر دیگران این است که ببینیم در گیر چه مسئله هایی هستند.ما به اندازه ی مسئله های زندگی مان بزرگ و کوچک هستیم. 

درس دیگر متمم : اگر می خواهم لذت محض چیزی را تجربه کنم باید یاد بگیرم آن را سخاوتمندانه با دیگران به اشتراک بگذارم. “رشد کردن به تنهایی توهم زاست. اما رشد کردن به همراه دیگران واقعیت محض است.”

 

وقتی ناهید عبدی در کتابش جسارت رها کردن را یکی از دلایل موفقیت هایش می داند با او همذات پنداری می کنم. او را می فهمم و در دلم تحسین اش می کنم.

او در قسمتی از کتاب به مسئولیت پذیری در انجام کارها و تاثیر محیط در موفقیت و احساس بهتر اشاره می کند؛

وقتی قلب ما عمیقا” برای چیزی می تپد گذشت ساعتها و روزها و قراردادهای انسانی دیگر پوچ می شود

این کتاب چهل صفحه ای پر از نکات ناب و ارزشمند است.

(دانلود کتاب در سایت ناهید عبدی رایگان است)

 

مطالعه بیشتر :

مدل فکری شما چیست؟(ایستا یا رشد)|کلمه سال من

محتوا به من یاد داد…