این روزها در حال یادگیری هستم ؛ برای من ،یادگیری دیگر یک واژه نیست. یک اولویت مهم است که جایگاه خاصی در زندگی ام به خود اختصاص داده است.

این جمله را پیش تر دریکی از فایل های صوتی محمد رضا شعبانعلی شنیده بودم :” یادگیری فراموش کردن آموخته هاست .”

تصور می کنم برای یادگیری علاوه بر فراموش کردن ، به شهامت شروع کردن هم نیاز داریم.

ساعتهای یادگیری و تعامل با افرادی که به دنبال آموخته های جدید ،تغییر و زندگی بهتر هستند انگیزه و اشتیاقم را بیشتر می کند.

عشق به یادگیری  لذتی وصف ناشدنی دارد. باید به آن حوزه عشق بورزی تا یادگیری درآن شیرین چون عسل شود.

ما با هم می آموزیم ، از دغدغه ها می گویم ،برای رسیدن به روزهای بهتر به هم انگیزه می دهیم و

برای روزهای شگفت انگیزِ آینده برنامه ریزی می کنیم.

ما یادمی گیریم نگاه متفاوتی به موضوعات و رویدادها داشته باشیم. ما با نیروی خلاقیت مان تاثیری شگرف بر دنیای مان می گذاریم .

ما با چالش ها روبرو می شویم و توانایی های مان را محک می زنیم.

این روزها هیچ چیزی مرا نگران نمی کند ، روزِ من با هیجان آغاز می شود .

یادگیری گنج است. یادگیری سفر است .یادگیری مجموعه ای از لذت هاست. یادگیری فراموش کردن آموخته هاست .

مطالعه بیشتر:

اولویت ها و تاثیر آنها بر موفقیت 

تجربه های جدید در دنیای محتوا