همیشه کتاب کاغذی را بر کتاب الکترونیکی ترجیح می دهم ، اما به توصیه ی یکی از دوستان تصمیم گرفتم برای اولین بار یک کتاب الکترونیکی بخرم ؛

این روزها در حال خواندن کتاب “بزن به هدف نوشته ی شان ویلن ” هستم.

با خواندن این کتاب فهمیدم می شود از کتاب الکترونیکی هم لذت برد ،بهتر بود اینقدر با تعصب به کتابهای کاغذی نگاه نکنم. 

این کتاب ،ساده و حاوی نکات دلنشین و جالبی می باشد. در ادامه قسمت هایی از کتاب را نوشته ام:

اگر نمی توانستم ذهنم را کنترل و منظم کنم،هرگز نمی توانستم برنامه ی ثابت ورزشی روزانه ام را انجام دهم.

اگر نمی توانستم ذهنم را کنترل و منظم کنم،کسب و کارم هرگز ثبات نداشت و در آمدم در نوسان بود.

اگر نمی توانستم ذهنم را کنترل و منظم کنم،خشم و ترسم در روابطم نمود زیادی پیدا می کرد.

ذهن سرچشمه ی همه چیز است.

اولین چیزی که ما می توانیم برای کاشتن دانه های خوب در ذهنمان انجام دهیم تزریق مثبت اندیشی در صبح هر روز است. نه بعد از اینکه مشغله های زندگی ات شروع شدند یا بعد از اینکه در هرج ومرج کارغرق شدی،بلکه فورا” پس از بیدار شدن در تخت خوابت.

 

هر روزت را مثل من شروع کن:

ساعت پنج ونیم بیدار می شوم.

به حیاط پشتی می روم و ازخدا برای شروع یک روز دیگر تشکر می کنم.

به دستشویی می روم و دوش می گیرم.

بعد از آن ،درحین پایین رفتن از پله ها در یو تیوپ به صحبتهای جو روگان  در کلیپ” قهرمان داستان خود باش” گوش می دهم.

سپس در حالیکه لباسم را می پوشم ویدیو های انگیزشی و مثبت اندیشی را می بینم.من همه ی این کارها را هر روز صبح قبل از رفتن به باشگاه انجا می دهم. هنگام راه رفتن به سمتِ باشگاه ،به کتاب های صوتی گوش می دهم.

هر روز صبح من اینگونه شروع می شود.

شان ویلن در این کتاب به جنبه های مختلف زندگی پرداخته و کنترل ذهن را یکی از راههای رسیدن به هدف و داشتن یک زندگی شاد و موفق می داند.

در ادامه می نویسد :

هیچ جایی برای چرندیات وجود ندارد!

من ذهنم و هر چیزی را که از اول صبح واردش می شود،کنترل می کنم.

 

من با قصد و نیت قبلی کلمات ، امواج و افکار خوب را وارد ذهنم می کنم.

به مدت نود روز این کا را ادامه بده و ببین چه اتفاقی می افتد. روزهایت بهتر می شوند.

تمرین های ورزشی ات قوی تر می شوند.روابط و تعاملت با خانواده و همکارانت تغییر خواهند کرد.

یکی از عبارت هایی که همیشه مورد علاقه ام بوده ،این است :” ذهنِ بیکار خانه ی شیطان است .”

بیکاری می تواند مارا ویران کند. نه به این خاطر که یک جا می نشینیم،بلکه چون ذهن ما سرگردان و گم می شود. ذهن باید دائما” مورد آزمایش قرار بگیرد ،بسط داده و تغذیه شود!

 

مطالعه بیشتر:

هدفمند شدن در زندگی 

آدمها محصول محیط خود هستند