حرکت کردن در زمان بی حرکتی
https://bitakeyhani.com

در این روزهای شبیه به هم به دنبال معنا می گردم،هرحرفی ،هر اتفاقی می تواند الهام بخش باشد.

گاهی کارها عقب می افتد ، مثلا قرار بود کتابی را باز خوانی کنم و روزی سی صفحه از یک کتاب جدید را بخوانم اما در اوج بی کاری ،اهمال کاری هم می کنم.

یاد نوروز دو سال پیش افتادم ،آن سال هم تصمیم گرفتم در خانه بمانم . ماندم. چند کتاب لاغر خواندم و یک داستان نوشتم ؛همان روزها بود که تصمیم گرفتم یک کتاب چاپ کنم.

این روزها چاره ای نیست جز، معنا یابی از دل روزهای تکراری و رخوت . فکر می کنم این روزها باید چیزی به من اضافه کنند؛ البته اضافه شدن هرچیزی خوب نیست مثلا اضافه وزن هولناک است.

هر روزی باید چیزی در جهت رشد و توسعه ی فردی به من اضافه کند. این روزها که در تیر رس اخبار گوناگون و قرنطینه قرار داریم، در این روزهای بی تحرکی به حرکت فکر می کنم. حرکت کردن در زمان بی حرکتی. من باید کاری کنم،کاری که سالهای آتی از این روزها ی راکد به روزهایی پُر بار و اثربخش یاد شود.