فاتح واقعی کیست؟
فاتح واقعی کیست|bitakeyhani.com

فاتح واقعی کیست ؟

در کانال تلگرام مدرسه ی نویسندگی پست ها را بالاو پایین می بردم

که چشمم به این جمله افتاد :

“فاتحان دوست دارند که سرِ شکست خوردگان به پایشان به خاک افکنده شود”.

جمله را دو سه مرتبه خواندم و از خود پرسیدم :

واقعا فاتحان دوست دارند شکست خوردگان را خوار و بی ارزش کنند؟

اصلا فاتح واقعی کیست ؟!

 

به نظر من فاتح واقعی کسی است که بارها مزه ی شکست را چشیده،

سایه های نا امیدی را تا چند قدمی اش دیده اما سماجت کرده و

به یأس و نا امیدی مجال پیروزی نداده است.

او تجربه اندوخته ،زیرا خود را باور داشته است.

فاتح واقعی هیچگاه در روابطش با دیگران کسی را خوار نشمرده و

ارزش ها ، مهارت ها و استعدادهای هیچکس را نادیده نگرفته است.

آنکس که پیروز میدان شده و شکست خوردگان را به خاک افکنده فاتح نیست .بُز دل است.

او از روزی می ترسد که شکست خورده برخیزدو مقابلش بایستد. او از آینده بیم دارد.

در ظاهر پیروز شده اما در باطنش از این پیروزی گیج شده است.

او هیچگاه به پیروز شدن باور نداشته زیرا این فتح را برپایه خوش شانسی قلمداد کرده و

در دل از شکست خورده می ترسد .

تافته ی جدا بافته ای که غرور و تکبر از سراپایش می ریزد و

شکست خوردگان را به خاک می افکند فاتح نیست . او ترسو و ضعیف است.

نمایش قدرت و به خاک افکندن طریق بُزدلان است. اما، طریق فاتحان خود باوری،محبت و همدلی

ست.

 

مطالب بیشتر:

طلای درون خود را کشف کرده ای ؟

درس هایی که از زندگی آموختم

رها کردن