گزیده ای از یادداشت های روزانه ام

توسط |۱۳۹۸-۸-۲۲ ۲۰:۱۷:۴۶ +۰۰:۰۰آبان ۵ام, ۱۳۹۸|یادداشت روز|

مشغول مرتب کردن قفسه ی کتابخانه ام هستم. چشمم می [...]