درس هایی که از زندگی آموختم

توسط |۱۳۹۸-۸-۱۰ ۲۰:۲۷:۴۴ +۰۰:۰۰مهر ۲۰ام, ۱۳۹۸|توسعه ی فردی|

روبریم نشسته بود و از من می خواست کمی رفتارم [...]