۱.

این پیام طبیعت است به ما:

سال نو، افکار نو، عادت‌های مثبت نو و برنامه‌های نو.

۲.

مراقب دغدغه‌هایت باش! دغدغه‌ها مشخص می‌کنند کجای زندگی ایستاده‌ای و چه می‌خواهی و چه نمی‌خواهی! دمخور شدن با دغدغه‌ها تو را شکل می‌دهند و این تو هستی که دغدغه‌هایِ شگفت‌انگیزِ جانانه را انتخاب می‌کنی!

۳.

من در کنار برخی افراد حس خوبی ندارم. بر عکس افرادی هم هستند که وقتی پس از معاشرتی چند ساعته از آنها خداحافظی می‌کنم پُر از انرژی خوب می‌شوم. امسال یاد گرفتم در کنار افرادی که حس بدی منتقل می‌کنند قرار نگیرم و تا جایی که امکان دارد دوری کنم، موفق شدم این افراد را نبینم.

۴.

با اینکه در سال گذشته بخش بزرگی از انرژی جسمی و روانی‌ام بابت توسعه و پیشرفت فرزندانم صرف شد، احساس می‌کنم در برخی زمینه‌ها باید انرژی بیشتری برای رشد و پیشبرد اهدافشان بگذارم و همراهشان باشم تا با بینشی که به آنها داده‌ام‌، مستقل فکر کنند و آزادانه تصمیم بگیرند.

۵.

امسال را با تغییرات ذهنی خوب و مثبتی آغاز کردم. تغییرات شگفت همراه با روزنه‌هایی از امید در زندگی‌مان رُخ داد. کوچک‌اند اما بسیار درخشان!

۶.

خوشبختی داشتن ذهنی آرام است و دیدن افقی روشن! آینده روشن است و من به این جمله و حسم ایمان دارم.

۷.

امسال را متفاوت آغاز کردیم. گویی بار سنگینی را که از دو_سه سال قبل بردوش داشتیم برای چند روز زمین گذاشتیم؛ ذهن‌ها آرام شد و جایی شد برای رشد و پرورش ایده‌ها.

۸.

این جمله از کتاب پاندای بزرگ و اژدهای کوچک فوق‌العاده است:

_سفر مهمتره یا مقصد؟

_همسفر

گاهی فکر می‌کنم اگر این همسفر رو نداشتم الان کجا و در چه وضعیتی بودم؟!

۹.

دو ماه آخر سال با رژیم فستینگ به استقبال سال نو رفتم. تاثیر خیلی خوبی داشت. با شروع سال نو و دعوت شدن به چندین مهمانی برنامه‌‌ی رژیم و تناسب اندام آنطور که می‌خواستم پیش نرفت.

از امروز_نهم فروردین_ به روال قبل برگشتم.‌

۱۰.

همیشه باید در حرکت بود. هیچگاه نباید توقف کرد، هیچگاه!