فرد خردمند کیست؟ و خِرد چگونه حاصل می‌شود؟

آیا فکر می‌کنید با روزی چند ساعت مطالعه‌ می‌توان خردمند شد؟‌

آیا مطالعه‌ی کتاب‌های خوب در زمینه‌های مختلف می‌تواند انسان را به سوی خردمندی سوق دهد؟

اگر فکر می‌کنید مطالعه و دانش به تنهایی می‌تواند منجر به خردمندی شود چرا افرادی را می‌بینیم که در حوزه‌ی کاری‌شان متخصص، زبده و نفر اول هستند، اما همکارانشان را که در همان حوزه تخصصی مشغولند، تخریب می‌کنند!

می‌دانید چرا؟ چون مطالعه‌ی زیاد فقط دانش فرد را بهبود می‌بخشد نه خِرد او را.

برای خردمند شدن باید به تحلیل خود روی بیاوری!

خودت را که کنکاش کنی، به خودت که نزدیکتر شوی، تاریکی‌ها را می‌بینی، خودت را می‌بخشی، خودت را ببخش!

آنجاست که خِرد شروع به جوانه زدن می‌کند، دیگر نیازی نمی‌بینی دیگری را تخریب کنی زیرا تو مشغول مشاهده‌ی خویش هستی!

برای خردمند شدن باید نظاره‌گر باشی. خودت را نظاره کن، تحلیل کن و ببخش!