وقتی بحث مثبت‌اندیشی به میان می‌آید عده‌ای فکر می‌کنند مثبت‌اندیشی یعنی انکار مشکلات، چالش‌ها و سختی‌های زندگی و فریب‌دادن خود.

آنها فکر می‌کنند مثبت‌اندیشان افرادی خوش‌خیال هستند که مثل کبک سرشان را زیر برف کرده‌اند و چشم را روی واقعیت‌ها بسته‌اند.

مثبت‌اندیشی ندیدن دشواری‌ها، کمبودها و بی‌عدالتی‌ها نیست. مثبت‌اندیشی یعنی من واقعیت‌ها را می‌بینم، اما ترجیح می‌دهم بر وجه مثبت زندگی تمرکز کنم.‌

اتفاقن هر قدر نگرش مثبت‌تری به زندگی و کارهایمان داشته باشیم بااراده‌ی قوی‌تری به مقابله با چالش‌ها خواهیم رفت.

اراده‌ی قوی یعنی جا نزدن. یعنی در هر شرایطی ادامه‌دادن.

هر روز به خود یادآوری کنید تداوم، کلید مثبت‌اندیشی است. زیرا تداوم در بطن خود امید را پرورش می‌دهد.

ویلیام جونیور گفته:

《هیچ احساسی همچون امید نمی‌تواند رویا را محقق کند.》

امید محرک اراده، تداوم و مثبت‌اندیشی‌ست‌.