یک جمله شنیده‌ایم ” اگر می‌خواهی رشد کنی، از یادگیری غافل نشو”

سر نخ این جمله را گرفته‌ایم و در به در از این کلاس به آن کلاس و از این دوره به آن دوره در رفت و آمدیم، دقیقا چه کار می‌کنیم؟

آیا آنقدر که آموزش می‌بینیم خروجی هم داریم؟ می‌دانی که آموزش دیدن با یادگیری فرق دارد.‌

کمی پیش روی این موضوع دقیق شدم. دیدم بعضی‌ها کارشان شده ثبت‌نام در انواع و اقسام دوره‌ها؛ بعد وقتی به عملکردشان دقت کردم

پی بردم، تقریبا هیچ کاری که مطابق با آموزش دیدنهاشان باشد، انجام نمی‌دهند!

عده‌ای هم در دورهها شرکت می‌کنند فقط برای اینکه تصویر کلاس آنلاین‌شان را استوری کنند یا در کلاسهای حضوری عکس با فلان استاد بگیرند و به بقیه نشان دهند؛همین و تمام.

در کل هیچ یادگیری‌ای در کار نیست. همش نمایش است.

یاد یک جمله از گوته افتادم:

” همه می‌خواهند شخص مهمی شوند اما هیچکس نمیخواهد رشد کند”

همه دنبال راه میان‌بُر هستند. راهی که کوتاه باشد و سریع آنها را به پول برساند. خُب گیریم که راه کوتاه را انتخاب کردی و سریع هم به پول رسیدی با بی‌تجربگی در کارت و پوچی حاصل از بی‌تجریگی چگونه کنار می‌آیی؟ (آیا در تنهایی با خودت روبرو شده‌ای؟ آیا آن نقاب تهوع‌آور را برداشته‌ای؟)

چقدر شاگردی کرده‌ای؟

یکسال، دو سال، ده سال؟! (منظورم از شاگردی آموزش‌دیدن نیست؛ منظورم اعتراف به ندانستن و دوباره و دوباره آموختن و تواضع است)

چقدر رایگان کار کرده‌ای؟

یکماه، دو ماه، یکسال؟!

رشد به دست آوردن آن چیزهایی نیست که برایشان دست و پا می‌زنی، رشد جسارت گذشتن از چیزهایست که نودونه درصد آدمها نمیتوانند از آن بگذرند،اما تو با گذشتن نشان می‌دهی جزء آن یک درصدِ متمایزی و رشد یعنی همین!

• شما حاضر نیستید به فردی که به تازگی وارد حوزه‌ی کاری شما شده بیست دقیقه مشاوره رایگان دهید بعد از رشد حرف می‌زنید؟!

• شما حاضر نیستید ۵۰ جلد از کتابی که نوشته‌ای به دیگران هدیه دهید بعد ادعای کار در حوزه توسعه‌فردی داری؟

• شما حاضر نیستید فقط ده درصد از محتوایی که آموزش دیده‌ای را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهید بعد از بهبود شخصی حرف می‌زنی؟

• شما حاضر نیستید فیلم یا پادکست یک دوره آموزشی را برای دو یا سومین بار ببینید یا گوش دهید و از نو یادداشت برداری کنید بعد از تکرار و استمرار حرف می‌زنید؟

فکر نمی‌کنید تمام آموزشهایی که تا الان دیده‌اید را باید برگردید و از نو مرور کنید؟

اگر نمی‌توانید آنچه را آموخته‌ای دور بریزی و از نو شاگردی کنی اگر آموخته‌ها را دو دستی چسبیده‌ای تو به 《خودشناسی》 نیاز داری!