خوشبختی، واژه‌ای که همه‌ی آدمها در طول زندگی در جستجوی آن هستند و گاهی تعریف‌هایی نیز برای خوشبختی دارند.

اغلب آدمها چیزی را که دارند نمی‌خواهند و در تلاش و حسرت برای به دست آوردن چیزی هستند که ندارند. برای همین است که جهان درون‌شان پُرتلاطم و بیقرار است.‌

و به دنبال این بیقراری و ناآرامی در روابطشان تنش و جنجال را تجربه می‌کنند. در واقع این جنجال را خودشان درست می‌کنند.

برای این افراد خوشبختی دور از دسترس و نزد دیگران است؛ اما با کمی توجه و تمرکز بر روی 《خود》می‌فهمند خوشبختی در درون خودشان است.

خوشبختی دقیقا در نقطه‌ایست که تو با تمام قلبت حضور داری. این قلب یکی از بیشمار دارایی توست! قلبی که منظم کار می‌کند و خون را به تمام بدنت می‌رساند.

قلبی که با آن می‌توانی به انسانها محبت کنی و عشق بورزی! فقط چند دقیقه روی وجودت متمرکز باش، آن وقت معنی خوشبختی را درک می‌کنی.