وقتی خودتو دوست نداری کسانی رو وارد زندگیت می‌کنی که دوستت ندارن.     ایمان سرورپور

 

وقتی صحبت از دوست‌داشتن خود می‌‌‌شود اغلب آدمها می‌گویند که خودشان را دوست دارند و برای خودشان ارزش و اهمیت زیادی قائلند؛ اما بنظر می‌رسد درصد بالایی از افراد هنوز نمی‌دانند که دوست‌داشتن خود دقیقا یعنی چه؟!

دوست‌داشتن خود یعنی پذیرفتن‌خود با تمام اشتباهات‌مان.

دوست داشتن‌خود یعنی شکست‌ها و اشتباهات را دیدن و درصدد رفع و بهبود آنها برآمدن.

دوست‌داشتن‌خود یعنی ساعاتی در روز با خود تنها شدن، به‌خود گوش‌دادن، به خود اطمینان دادن! اطمینان به اینکه تو می‌توانی. آیا تا به حال به خودت گفته‌ای 《 تو میتونی برو جلو من هستم، من باهاتم》

دوست‌داشتن خود یعنی از خودت برای تمام روزها و سالهایی که نادیده‌اش گرفتی عذرخواهی کنی!

دوست‌داشتن خود یعنی به خودت بگو که 《 دوستت‌دارم》

دوست‌داشتن خود یعنی مسئولیت تمام گَندهایی که تا الان زدی بپذیری و نگویی تقصیر پدرم، مادرم، همسرم، همکارم، رئیسم و محیط و جامعه است. حتی اگر سهم بزرگی از این تقصیرها متوجه آنهاست باز هم با همان سهم کوچکی که داری مسئولیت‌پذیر باش و خودت را بشناس! نقاب را بردار!

دوست‌داشتن خود یعنی باور کنی که مهمترین گام در زندگی برای رسیدن به آرامش و ثروت خودشناسی است.

دوست‌داشتن خود یعنی بخشش‌خود. تا زمانی‌که نتوانی خودت را ببخشی و مدام در ذهنت خود را سرزنش می‌کنی، نمی‌توانی دیگری را ببخشی و دود نبخشیدن بیشتر در چشم خودت فرو می‌رود.

هر چیز در جهان ما از خودمان آغاز می‌شود.‌ اگر قرار است چیزی در اطراف و خانه‌ی ما تغییر کند باید از خودمان شروع کنیم.

اما چگونه؟

با دوست‌داشتن خود رابطه‌مان را با خودمان که قوی کنیم جهان‌مان دگرگون می‌شود.