در روزهای پایانی سال به لیست اهدافم برای سال جدید فکر می‌کنم.

به سال پیش دقیقا همین موقع فکر می‌کنم. روزهایی که فقط می‌نوشتم و منتشر می‌کردم بدون هیچ چشم‌اندازی ؛ اما من از نظم و استمرار در نوشتن یک هدف داشتم. رشد.

برجسته‌ترین هدف من، رشدفردی در طی سال نودونه بود که با مداومت به نتیجه‌ی درخشانی رسید.‌

 

امروز من با هدف والاتری می‌نویسم. من پله‌های رشد و توسعه‌فردی را یکی‌یکی بالا می‌روم و همچنان در حال یادگیری‌ام، زیرا رشد نقطه‌ی پایانی ندارد.

حالا خودم را با ماههای پیش مقایسه می‌کنم، به اسفند سال گذشته فکر می‌کنم به تغییر و رشد خودم در این مسیر.

شگفت‌انگیز است. راستش را بخواهید اصلا فکر نمی‌کردم به چنین دستاوردهای درخشانی در زندگی‌ام دست پیدا کنم. احساس رضایت بیشتری از خودم و زندگی‌ام دارم و این حس با‌ارزش است.

حالا به اهدافم در سال جدید بیشتر توجه نشان می‌دهم.  نیازی نیست لیست اهدافم بلند بالا باشد. داشتن یک یا دو هدف برای یکسال کافیست. چیزی که مهم است ؛ انجام‌دادن و دستیابی به اهداف است.

من اهدافم را روی تکه‌های کاغذ می‌نویسم و به دیوار خانه‌ام ، جایی که مقابل چشمانم باشد، می‌چسبانم.

سپس اقدامات و گامهایی که برای دستیابی به اهداف نیاز است را مکتوب می‌کنم و با برنامه‌ریزی روزانه قدم به قدم به هدفم نزدیکتر می‌شوم.