اگر تا همین چند روز پیش به من می‌گفتند، حرف زدن دربارۀ کارها وفعالیتهای روزانه چقدر در خلاقیت و ایده دادن موثر است، باور نمی‌کردم.

برای من که زیاد اهل حرف زدن نبودم، این روزها حرف زدن جزئی ثابت از زندگی‌ام شده است. من هر روز دهها ویس در جاهای مختلف می‌فرستم و هر کسی پرسشی دارد با چندین ویس پاسخ می‌دهم.

پس از ارائۀ درس عزت‌نفس در گروه توانمند‌سازی زنان ایده‌های نابی به ذهنم سرازیر شدند؛ گمان نمی‌کردم، که حرف زدن دربارۀ یک موضوع خاص خلاقیت را به ذهن هدیه دهد.

تجربه‌ای که از این تدریس داشتم، بی‌نظیر بود. به نظر من تمرکز روی یک موضوع مشخص ذهن را پویا و سرزنده نگه می‌دارد. دلت می‌خواهد بیشتر یادبگیری، بیشتر بدانی و دربارۀ آنچه آموخته‌ای بنویسی و محتوا تولید کنی. در این میان دوستانی که فرصت تجربۀ این چالش را در اختیارم قرار دادند، بار دیگر مرا به دنیای ناشناخته‌ها هدایت کردند و کمک کردند، خودم را بیشتر از پیش بشناسم و توانمندتر ادامه دهم. پافشاری و مقاومت در برابر چالش‌هایی که در مسیر کار محتوا با آنها روبرو شدم، به من سرسختی را آموخت و این روحیات مرا بیش از گذشته به کارم دلبسته کرد.

با سپاس از دوستان فعال و مهربانم

معصومه عظیمی‌پارسا 

حدیث خداداد

 

مطالب بیشتر:

فراتر از سطح مهارت خود به رقابت بپردازید 

تجربه نگاری|ترس من کوچک می‌شود. 

تجربه نگاری|چگونه نوشتن را به زندگی‌ام آوردم