وقتی کاری را شروع می‌کنیم و به آن میل و اشتیاق داریم و خوب پیش می‌رویم در ابتدا حس خوبی را تجربه می‌کنیم. چیزی که برای ادامه‌ی مسیر کار خلاقانه به آن نیازمندیم اینست که چقدر با وجود تلاشمان و دستاوردهایی که در این مسیر نصیبمان میشود،احساس ارزشمندی می‌کنیم؟ احساس ارزشمندی با یادگیری بیشتر و تمرکز بیشتر در ما قوی‌تر می‌شود.

هر چه ذهن خود را برای یادگیری مطالب جدید و دشوار به چالش می‌کشیم،به ذهن‌مان عمق می‌بخشیم. تمرکز بر روی موضوع یادگیری باعث می‌شود استعداد واقعی خود را کشف کنیم .تمرکز بر روی یک کار به استعداد در آن کار می‌انجامد.

برای اینکه تبدیل به یک اَبَر ستاره در حوزه‌ی تخصصی‌مان شویم، نیاز به یادگیری داریم. اگر برای یادگیری زمان نگذاریم،موفقیتی بدست نمی‌آوریم.

باید با تکیه بر دانش و مهارتی که یاد گرفته‌ایم،بتوانیم محصولی تولید کنیم و خدماتی ارائه دهیم تا بتدریج در آن حوزه تبدیل به یک فرد ماهر شویم ،در آن صورت به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یابیم.

 

مطالب بیشتر:

برنامه ریزی و دستیابی به اهداف 

نوشتن و تقویت خودآگاهی هیجانی 

یادگیری فراموش کردن آموخته هاست.