عالی ترین شکل تعهد ، تعهد به تردید است. 

این جمله را در صفحه ی اینستاگرام محمد حسن شهسواری دیدم. 

این جمله مرا به فکر فرو برد . هیچ وقت از خودم نپرسیده بودم عالی ترین شکل تعهد چیست ؟

شاید هم نیاز به پرسش نبوده ،چون فکر می کردم ، می دانم !

ما در هر برهه ای از زمان تعهدات مان تغییر می کنند. تعهدات ما در کودکی ،نوجوانی ،بزرگسالی ،کار، ازدواج ، تولد فرزندان ،نگهداری از پدر و مادرتغییر می کند.

ارتباط با دوست ،همکار، حضور در جامعه و بسیاری تعهدات دیگر که در مراحل مختلفی از زندگی با آن روبرو می شویم؛ همه باعث تغییراتی در زندگی ما می شوند.

ما با توجه به نوع افکار، تربیت ، اعتقادات و شرایط به تعهدات‌مان پایبند می مانیم و گاهی از پذیرش مسئولیت طفره می‌رویم و وقتی تعهدات را زیر پا می گذاریم ؛بسیار خوب و تر و تمیز خود را توجیه می کنیم. 

ما برای عمل نکردن به تعهدات مان هزار و یک بهانه در آستین داریم تا در صورت محکوم شدن با قیافه ای حق به جانب سخنوری کنیم. 

چرا این حق را به خود می دهیم؟ 

زیرا ما کاملا مطمئنیم که پاک و عاری از هر گونه بی مسئولیتی و بی‌فکری هستیم. ما خود را فردی متعهد و بی‌نقص می‌دانیم و انگشت اتهام را به طرف دیگری می‌گیریم. هیچ وقت تردید نمی‌کنیم، هیچ وقت از خود نمی‌پرسیم شاید راه دیگری باشد ،شاید من اشتباه کنم ، شاید … 

از شایدها فرار می کنیم ،از فکر کردن می گریزیم و همیشه آسان‌ترین راه را انتخاب می کنیم ؛راهی که دیگران رفته‌اند ،حرفی که دیگران گفته‌اند ، کاری که دیگران کرده‌اند…

من فکر می کنم تعهد به تردید یکی از راههای متمایز شدن است. هزار راه نرفته وجود دارد. وقتی تردید می‌کنیم وقتی شبیه دیگران فکر نمی‌کنیم وقتی راههای نو و بدیع را خلق می‌کنیم، متعهد و مسئولیت‌پذیر می‌شویم؛ یکی از نشانه‌های فرد رشدیافته خلق‌کردن و نوآوری‌ست.

 

مطالب بیشتر :

تنها کسانی قدر دان شادیها هستند|زنان وخودباوری