تو در زندگی من جایی نداری!
تو در زندگی من جایی نداری!|bitakeyhani.com

تو در زندگی من جایی نداری!

آیا تا بحال این جمله را در زندگی به کار برده اید؟ چند بار؟ به چه کسی یا کسانی این جمله را گفته اید؟

درچه شرایطی بودید؟ آن آدم چقدر به شما نزدیک بود؟

وجود او چه تاثیری در زندگی شما داشت؟ ارتباط با او چه مزیت هاو معایبی داشت؟ شاید هنوز هم با او در ارتباط هستید! شاید با خود کلنجار می روید او را کنار بگذارید اما نمی توانید !

گاهی کنار گذاشتن وحذف کردن آدمها از زندگی مشکل است ، چگونه می توان کسی را که  سالها با او ارتباط دوستانه و یا خویشاوندی داریم ،کنار بگذاریم.

برخی روابط اعتماد بنفس ما را از بین می برند و باعث حس سرخوردگی و بی ارزشی در ما می شوند، ما نمی توانیم برخی از افراد را کنار بگذاریم چون به آنها ترحم می کنیم، چون ضعیف هستیم.

ما به افرادی اجازه داده ایم در زندگی مان بمانند که بدترین ضربه ها را به روح و روان مان وارد کرده اند. چندی پیش با خانمی حرف می زدم که از یکی از اقوام دورش گله داشت. وقتی داشت حرف می زد ،صدایش می لرزید ،حالتی عصبی داشت،آن آدم زندگی اش را زیر ورو کرده بود وبدترین فشارهای عصبی و روحی را به او وارد کرده بود ؛ اما برایم عجیب بود چرا هنوز با او رفت وآمد می کرد ! وقتی پرسیدم چرا او را برای همیشه کنار نمی گذاری؟

گفت:” دلم برایش می سوزد.” گویا آن شخص سرطان داشت و این خانم فقط بخاطر اینکه احساس ترحم ودلسوزی نسبت به آن شخص منفور داشت وجودش را تحمل می کرد.

اغلب ما در روابط مان دچار حس ترحم می شویم، کاش بدانیم وقتی به کسی ترحم می کنیم او را تشویق به ادامۀ رفتارهای ناپسندش می کنیم. وقتی بارها بی احترامی و بی محبتی می بینیم و تنها بخاطر حس ترحم به آن فرد وبه این دلیل که او مثلا بیمار است، بی پول است، سختی کشیده ، خسته است و یا… به او ترحم می کنیم در واقع به او اجازه می دهیم رفتارهای ناخوشایند را ادامه دهد. ما مکرر تحمل می کنیم و او ادامه می دهد ما سکوت می کنیم و او گستاخ تر میشود ؛ و نکتۀ حیرت انگیزش اینجاست وقتی پس از مدتها یا سالها سکوت لب می گشاییم طرف طلبکار هم می شود چون عادت کرده ما را مطیع ببیند.

یک جایی باید یاد بگیریم افرادی که ضررشان بیشتر از منفعت شان است را کنار بگذاریم. مابه سلاح نیاز داریم ،سلاح خودباوری وعزت نفس .

از حذف کردن آدمها نترسید ،برای آنها آرزوی سلامتی و آرامش کنید و دور شوید. مهم نیست آنها نسبت خویشاوندی با شما دارند،رها یشان کنید. از حرف دیگران نترسید که راجع به شما چه فکر می کنند ،آنها درون شما نیستند و از احساس  شما خبر ندارند،هیچکس مهمتر از خودِ شما نیست .قوی باشید وسلاح خود باوری و عزت نفس را فراموش نکنید.

مطالب بیشتر: 

آیا تنهایی تورا از خویش دور کرده است؟