وقتی واژه ی قدرت را می شنوید چه تعابیری در ذهن تان تداعی می شود؟ به نظر شمابه چه کسی قدرتمند می گویند؟

واژه ی قدرتمند برای همه معنای یکسانی ندارد ،هرکسی می تواند قدرت را با توجه به نگرش خود بیان کند ؛ اکثر افراد ،اعتبار،پول ،شهرت ،تاثیر گذاری ،توانایی فیزیکی و دهها موارد دیگر را مثالهایی برای یک فرد قدرتمند می دانند. برای عده ای هم داشتن دو یا چند تا از موارد بالا قدرت محسوب می شود.

مدتها پیش با یک روانشناس که در یک مرکز کاردرمانی با کودکان فعالیت داشت گفتگو می کردم. چندین بار به آن مرکز رفته بودم و بنظر من این خانم فردی قوی و مسلط در کار بود. چند جلسه ای از آشنایی مان که گذشت ،تصور می کردم این فرد چقدر می تواند در زندگی شخصی خود موفق و تاثیر گذار باشد.

یک روز موضوع صحبت ما به تعریف موفقیت کشیده شد. برایم عجیب بود که او خود را فرد موفقی نمی دانست. با اینکه در محیط کارش بسیار توانا بود و در میان همکارانش یک سر وگردن از بقیه قوی تر بود ،اما خودش نظر متفاوتی داشت. جمله اش هنوز یادم هست؛گفت:” افراد زیادی در بین مراجعینم و آشنایان و بستگان و دوستانم با من مشورت می کنند و خوشبختانه من توانسته ام در زندگی به خیلی ها کمک کنم و بازخوردهای خوبی گرفته ام ؛ آنها معتقدند مشورت با من اثربخش بوده ، اما من هیچوقت در زندگی شخصی ام نتوانسته ام تاثیری بر همسرم بگذارم. او اصلا مرا قبول ندارد.”

زنی که در محل کارش کارگشای بسیاری از افراد است و تقدیر و تحسین می شنود نمی تواند درخانه اش خلاف اینها را بشنود ، قبول ندارد و در صورت مخالفت همسربا نظرش از خود دفاع می کند.

شاید از نظر همسر آن روانشناس ،زنی که ده ساعت از روز را بیرون از خانه است و درمشکلات مردم غرق می شود و احتمالا خستگی اش را به خانه می برد ، زن موفق و قدرتمندی نیست ،برای خیلی ها این موارد موفقیت محسوب نمی شود.( البته این تفسیر من است. او به دلایل مخالفت های همسرش اشاره نکرد ).

به نظر من فردی که بتواند خودش را مدیریت کند و با تغییر در نگرش و زندگی خود بر اطرافیانش نیز تاثیر مثبتی بگذارد گام به گام به موفقیت و قدرت نزدیک می شود.

موفقیت یعنی احساس رضایت از آنچه که انجام می دهیم و به درستی آن اطمینان داریم. این نگرش گامی است به سوی عزت نفس بیشتر؛ و راهی ست به سوی قدرتمند شدن.

شما چه فکر می کنید ؟

مطالب بیشتر:

عزت نفس وروابط عاطفی 

اعتماد بنفس|عزت نفس وموفقیت