داستان کوتاه-صوتی|قاب پنجره
داستان کوتاه صوتی|قاب پنجره-bitakeyhani.com

در این فایل صوتی داستان قاب پنجره را با صدای من می شنوید:

 

داستان های کوتاه