همه ی داستان هایی که نوشته ام
همه ی داستان هایی که نوشته ام |bitakeyhani.com

همه ی داستان هایی که نوشته ام از یک کلمه یک احساس یک الهام تجلی یافته اند.

داستان ها در ذهن من ابتدا یک بذر هستند بعد می شکفند ،جوانه می زنند و رشد می کنند.

 

وقتی صبح از خواب بیدار می شویم نمی دانیم قرار است امروز چه اتفاقی رخ دهد.ما برای اغلب روزهایمان،از شب قبل برنامه ریزی می کنیم و تا حدود زیادی مطمئنیم همه چیز به خوبی پیش می رود، اما یک اتفاق غیر منتظره کافیست تا تمام برنامه هایمان نقش بر آب شود.

داستان هایی که می نویسم شبیه اتفاقات غیر منتظره اند.

کلمه ی اول ،جمله ی اول ،بند اولِ داستان را که می نویسم نقطه ای در ذهنم روشن می شود،نمی دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد. پیش می روم ممکن است مسیرم راتغییردهم ، شخصیت ها ملایم تر یا خشن تر می شوند ، دلم نمی خواهد طرح اصلی را به هم بریزم ،گفتگوها را تغییر میدهم و رنگ و لعابی به فضا ،به شخصیت ها می دهم سعی میکنم طرحی را که بتدریج در ذهنم ساخته می شود منظم پیش ببرم.

درست مثل زندگی ،به همین سادگی که هست  ، به اسکلتش دست نمی زنم ،طرح اصلی زندگی را به هم نمی ریزم. رنگ و لعابش می دهم، تغییراتی می دهم تغییراتی که طرح اصلی را جذاب تر کند. کمی به خط صاف زندگی فرم می دهم تاخواستنی شود ،تا به دل بنشیند ودرخشان شود. 

مطالب بیشتر:

چند نکته برای نوشتن داستان کوتاه

داستان های کوتاه