شعر و شاعر

حماسۀ اندوه،نزار قبانی

امروز در میان دفترشعر نزازقبانی چشمم افتاد به “حماسۀ اندوه” ؛دیدم خوب است چکیده ای از این شعر را بنویسم.   نزار قبانی  ، حماسۀ اندوه   عشقت اندوه را به من آموخت و من قرن ها در انتظار زنی […]

دلنوشته شعر و شاعر

شعرخواب ماه

پیش تر ها رابطۀ بهتری با شعر داشتم ، گاهی اتفاقاتی می افتد و ما در انتخاب های خود تردید می کنیم . شعر خواب ماه را حدود سه سال پیش نوشتم . امروز تصمیم گرفتم با اندکی بازنویسی آن […]

توسعه ی فردی شعر و شاعر

مهار درنده خویی|خود آگاهی و انسانیت

ای بسا زور آفرین مرد دلیرهست در چنگال گرگ خود اسیرهرکه گرگش را در اندازد به خاکرفته رفته می شود انسان پاک فریدون مشیری چرا هر زمان کلمۀ شجاعت  و دلیری به گوشمان میخورد اغلب،شمایل فردی درشت هیکل در ذهن […]

شعر و شاعر کتابهایی که خوانده ام

باران نوشته ها|آه باران

 امروز با دیدن این هوای بارانی به تراس رفتم و مدتی همانجا ایستادم ؛ خلاقیتم به من تلنگر می زد که درباره باران بنویسم ونوشتم . باران نوشته ها: روزهای بارانی فرصت خوبی ست برای خواندن بیشتر. لحظات دلنشینی است […]

شعر و شاعر کتابهایی که خوانده ام

شعر چیست ؟ به چه کسی شاعر و نویسنده می گویند؟

سالها پیش گزینۀ اشعار قیصر امین پور را خوانده بودم ،این کتاب مثل خیلی از کتابهای دیگر در گوشه ای از کتابخانه ام بدست فراموشی سپرده شده بود و سراغش نمی رفتم،  این روزها بخاطر دسترسی نداشتن به اینترنت و […]