یک کلمه می تواند روز مرا تغییر دهد.

توسط |۱۳۹۹-۲-۲۶ ۰۶:۲۳:۳۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۹|یادداشت روز|

یک کلمه می تواند روز مرا تغییر دهد. یک کلمه [...]