بزرگترین خوش شانسی من زمان بندی است.

توسط |۱۳۹۹-۷-۳ ۲۱:۲۹:۲۷ +۰۰:۰۰مهر ۳ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی|

امروز کارهای زیادی سرم ریخته بود . گیج و منگ [...]