چرا عاشق می‌شویم؟

توسط |۱۳۹۹-۷-۱۲ ۱۹:۳۶:۵۰ +۰۰:۰۰مهر ۱۱ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی|

درکتاب جستارهایی درباب عشق جمله‌ای نقل شده از الیاس کانتی: [...]