شعر|چه روزی بود؟

توسط |۱۳۹۹-۱-۱۷ ۱۵:۱۷:۳۱ +۰۰:۰۰فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۹|شعر و شاعر, یادداشت روز|

چه روزی بود؟ روز و تاریخ دقیق اش یادم نیست [...]