سقوط،همدم این روزهای من

توسط |۱۳۹۹-۵-۵ ۱۲:۵۸:۳۲ +۰۰:۰۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۹|کتابهایی که خوانده ام|

  یک طرف زیبایی است و، طرف دیگر ،درهم شکستگان [...]