ویژگیهای افرادی که در مسیر رشد قرار دارند.

توسط |۱۴۰۰-۴-۲۶ ۰۸:۲۳:۴۳ +۰۰:۰۰تیر ۲۶ام, ۱۴۰۰|توسعه ی فردی|

هر تغییر بزرگی در زندگی با خود تنش و آشفتگی [...]