درباره بیتا کیهانی

سلام. من بیتا کیهانی هستم. نویسنده و کوچ محتوا. من عاشق یادگیری و نوشتنم و معتقدم مسیری که انتخاب کرده‌ام پایدار،درخشان و رشددهنده است. مخاطبانم درمسیر قهرمانی‌ام با من همراه می‌شوند. رشد و پختگی دستاورد این مسیر است.

شهریور ۱۴۰۱

شهریور ۱۴۰۱