خودت را چگونه می‌بینی؟ 

به پرسش بالا دقت کنید. شاید فکر کنید باید بطور دقیق ظاهر و خصوصیات اخلاقی و رفتاری خود را بیان کنید! نه، دوباره می‌پرسم.

خودت را چگونه می‌بینی؟

_آیا فرد قابل اعتمادی هستی؟ آیا دیگران می‌توانند با خیال راحت به تو اعتماد کنند؟

_مهمترین شخص زندگی‌تو کیست؟ رابطه‌ات با او چگونه است؟

_ دوباره می‌پرسم، خودت را چگونه می‌بینی؟آیا چیزی در تو هست که باید آن را تغییر دهی؟ چطور این کار را می‌کنی؟

 

خیلی‌ها می‌گویند که طالب رشد و پیشرفت هستند اما وقتی دقت می‌کنم، می‌بینم ماهها یا سالها گذشته و در افکار و رفتارشان هیچ اتفاقی نیفتاده؛ هنوز همان روشها همان برنامه‌ها و همان افکار و الگوهای ذهنی تکراری را اجرا می‌کنند.

 

این جهان زندان و ما زندانیان

حفره کن زندان و خود را وارهان‌‌

مولانا

اگر خواهان تغییر در زندگی خود هستید ابتدا باید تغییر را در خود به وجود آورید. دقت کنید، هر تغییر مثبت و رو به رشدی هر چند کوچک موفقیت محسوب می‌شود. ایمان سرورپور می‌گوید:《 برای موفقیت باید آدم جدیدی ساخته شود که سیم‌کشی‌های مغزش تغییر کرده است.》

سخت است؟ بله سخت است.

نمیتوان با افکار و عقاید قبل زندگی متفاوت و رو به رشدی را تجربه کرد.

تغییر به صورت آگاهانه ابتدا در درون تو رُخ می‌دهد و بعد تو با قدرت و سرسختی می‌توانی بر اطرافت نیز تاثیر بگذاری.

تنها با تمرکز عمیق (مدیتیشن) است که تغییری شگرف در ذهن صورت می‌گیرد.

فقط کافیست نگاهت به 《خودت》 باشد. قدرت و تاثیرگذاری تو در تمرکز تو بر خودت است.‌

راستی، خودت را چگونه می‌بینی؟