در دنیایی پُر از شگفتی زندگی می‌کنیم. دنیایی پُر از تجربه و عشق.

دنیای ناشناخته‌ها دنیای عجیبی‌ست!

وقتی به ناشناخته‌ها قدم می‌گذاری انواع حس ها را تجربه می‌کنی؛ ترس،لذت،هیجان،اضطراب،غرور،اعتماد بنفس و…

وقتی با سربلندی از آن بیرون می‌آیی دیگر همان کسی نخواهی بود که به ناشناخته‌ها قدم گذاشته بودی،تو تغییر کرده‌ای.

احساس می‌کنم پوست انداخته‌ام، وقتی لذتِ رشد را تجربه می‌کنی،به همه چیز عشق می‌ورزی.وقتی میفهمی به اندازه‌ی کافی توانایی‌هایی در تو وجود دارد که از آنها بی‌خبری احساس غرور می‌کنی. زندگی لذت بخش می‌شود،زندگی زیباتر می‌شود، زیرا تو زیباتر شده‌ای.

مطالب بیشتر:

چقدر این آدمها خوب‌اند. 

کتاب الکترونیکی|تومی‎‌توانی انتخاب کنی 

خصوصیات افراد خلاق