جمله ای است از مارک تواین که گفته:

اگر دقت بیشتری داشتم،نامه‌ی کوتاه‌تری می‌نوشتم.

این جمله به اهمیت خلاصه نویسی اشاره دارد. خلاصه نوشتن از طولانی نوشتن سخت‌تر است؛ گاهی نیازی به نوشته های طولانی نیست ،اما مهم است تمام اطلاعات لازم در یک متن به صورت خلاصه به خواننده داده شود.

برای نوشتن یک متن خلاصه بهتر است آن را با یک داستان آغاز کنیم. آوردن داستانی هماهنگ با موضوع در ابتدای نوشته کمک می کند خواننده آسانتر به موضوع پی ببرد و نیاز به پُر گویی نباشد. (این مورد برای افرادی که می خواهند درجمعی سخنرانی کنند نیز موثراست،با گفتن یک داستان مرتبط با موضوع سخنرانی را آغاز می کنند).

در خلاصه نویسی بهتر است متن را شماره گذاری کنیم .در هر شماره یک یا دوجمله نوشته شود .در اینصورت منظور خود را بهتر به خواننده می رسانیم.بعد از نوشتن و ویرایش می توانیم شماره‌ها را پاک کنیم ویا به همان شکل بگذاریم و پاک نکنیم.

گاهی نویسنده با نوشتن یکی دو جمله سعی دارد منظورش را درباره‌ی موضوعی بیان کند.

برخی از جملات کوتاهی که در عکس نوشته ها در شبکه های اجتماعی می بینیم به خوبی منظور نویسنده را میتوانیم بفهمیم اما در برخی از آنها اینطور نیست و هر از گاهی درباره‌ی منظور اصلی نویسنده بحثی در می گیرد. معمولا جملات کوتاه موافق یا مخالفینی دارند.

در زیر چند جمله‌ی کوتاه آورده ام:

کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چگونه ای خواهد ساخت.    -نیچه-

اگر توانستید ۱۰۰ داستان بنویسید شما نویسنده اید،چون کسی نمی تواند ۱۰۰ داستان ضعیف بنویسد.  -سامراست موام-

طلا در تاریکی نهفته است.   -یونگ-

دربطن هر انسان ،فرشتگانی وجود دارند که تنها آرزویشان آن است که زاده شوند.    -دیپاک چوپرا-

در همه‌ی جملات بالا نویسنده حرفهای زیادی برای گفتن داشته ،احتمالا اگر از هر کدام از آنها می خواستیم درباره‌ی جمله ای که نوشته‌اند توضیح بیشتری دهند، می‌توانستند دقایقی طولانی راجع به این جملات صحبت کنند؛ اما همه ی آنچه را در ذهن داشته‌اند در یک یا دو جمله آورده‌اند.

این نکته را در نظر داشته باشیم که هر چه اطلاعات ما و یا تجربیات‌مان درباره‌ی موضوعی بیشتر باشد، می‌توانیم با مثالهای ساده‌تر و ملموس‌تر منظور خود را بیان کنیم. هر چه واژه‌های ساده‌تری بکار بیریم خواننده‌ ارتباط نزدیکتری با نوشته‌ی ما می‌گیرد. اینکار نهایت هنر و خلاقیت یک نویسنده است.

مطالب بیشتر:

من آموخته‌ام ،نویسندگی تلاش برای عبور از دردهاست. 

تجربه های جدید در دنیای محتوا