وقتی صحبت از خلاقیت می شود در ذهنمان یک فرد خاص و کمی عجیب و غریب تداعی می شود. اغلب فکر می کنند خلاقیت یعنی او بسیار باهوش است ،یعنی  می تواند به شکلی خاص و منحصر بفرد بیندیشد و تصمیم بگیرد. شاید فکر کنید خلاق ها ذهن پیچیده ای دارند ،اما چنین نیست.

افراد خلاق از روشهای عجیب و غریب و پیچیده برای نشان دادن خلاقیت خود استفاده نمی کنند ،آنها ایده های ساده و جالب را به روش خودشان ارائه می دهند. شاید ایده ها قبلا به روش دیگری گفته شده و کارهایی انجام شده اما خلاق ها با روشی متفاوت و از زاویه ای جدید به مسئله نگاه می کنند و اثری نو می آفرینند.

افراد خلاق انعطاف پذیرند. آنها می دانند ممکن است روش و کارشان در ارائه اثر نقص هایی داشته باشد اما همین که شهامت به انجام رساندن کار را دارند،برایشان موفقیت بزرگی به حساب می آید. آنها از تجربه کردن نمی هراسند.

افراد خلاق به دنبال حل مسئله هستند. وقتی موانع جلوی راهشان سبز می شود، به دنبال چندین راه حل برای عبور از موانع هستند و معمولا به یک راه حل اکتفا نمی کنند.

افراد خلاق انرژی مثبت دارند. نکته ی جالب توجه اینجاست که اتفاقات خوب ، مثبت و هیجان انگیز مثل قارچ مقابل خلاق ها سبز می شود.

افراد خلاق اصیل هستند،خودشان هستند و از کسی تقلید نمی کنند،آنها در هر زمینه ای که کار و فعالیت می کنند از پیشکسوتان آن حرفه یا هنر الگو می گیرند اما در نهایت کار خاص خودشان را ارائه می کنند.

افراد خلاق نیازهای جامعه را می شناسند. آنها براساس نیازهای افراد دست به خلق ایده می زنند.

افراد خلاق در کار و هدفشان ثابت قدم ، منظم و پُر انرژی اند؛آنها خستگی ناپذیرند.

افراد خلاق اگر شکست بخورند ناامید نمی شوند و برای رسیدن به هدف از راه دیگری وارد می شوند.

افراد خلاق مثل شبنمی که اول صبح روی گلبرگها می نشیند ،باطراوت و تازه اند.

افراد خلاق در عین سادگی زیرک اند. آنها کارها را به روشی ناب و متفاوت اما ساده و دلنشین پیش می برند.

 

مطالب بیشتر:

خلاقیت و عزت نفس|داستان سه زن 

شکست می خورم و برمی خیزم