https://bitakeyhani.com

وقتی ایده ای به ذهنم می رسد ،سعی می کنم هر چه زودتر شروع به نوشتن کنم .این خصوصیت من همه ی جنبه های زندگی را شامل می شود.
دلم می خواهد به محض اینکه تصمیم می گیرم کاری را آغاز کنم سریع دست بکار شوم و آنرا به تعویق نیندازم.

شاید فکر کنید خب همه ی کارها که مثل نوشتن نیست .بنویسی بعد ویرایش کنی ،برخی کارها نیاز به فکر کردن ومدیریت بیشتری دارد ، نمی توان تصمیم گرفت و انجام داد و مثل نوشتن ویرایش کرد !

در اینجا منظور من کارهای خلاقانه و ایده های بکری است که هر از گاهی به ذهنم می رسند.

 هرایده ی خلاقانه وهرهنر جذاب و بکری به ذهنمان رسید ، باید به محض داغ شدن تنور نون را بچسبانیم.

ایده ها اگر به بعد و بعدها موکول شوندبعد از چند روز یا حتی چند ساعت فراموش می شوندو به زباله دان ایده ها می پیوندد.

  لورنا سیمپسون نقاش و عکاس نیویورکی است ،او می گوید :

وقتی می خواهی یک کارخلاقانه را شروع کنی ، بدون ترس در کارت شیرجه بزن و شروع کن.

تا زمانی که کاری را شروع نکرده ایم نمی توانیم بفهمیم ضعف مان کجاست. مطالعه و یادگیری به صورت تئوری دستاورد محسوب نمی شود باید ترس و تردید را کنار گذاشت و به دل را به دریا زد و در کار شیرجه زد.

مطالب بیشتر:

ابزارهای خلاقیت

از نکته های نحس نویسندگی

خلاقیت وایده پردازی