من مالک همۀ دارایی های جهانم…

توسط |۱۳۹۸-۸-۲۳ ۲۰:۳۸:۰۲ +۰۰:۰۰آبان ۱۱ام, ۱۳۹۸|یادداشت روز|

من مالک همه ی دارایی های جهانم|bitakeyhani.com امروز صبح وقتی [...]