چنین گفت زرتشت|چه کس در میان شما هم خندیدن تواند و هم اوج گرفتن؟

توسط |۱۳۹۸-۱۰-۴ ۰۹:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰دی ۳ام, ۱۳۹۸|کتابهایی که خوانده ام|

چنین گفت زرتشت|چه کس میان شما هم خندیدن تواند و [...]