مشاور کنکور یا بنگاه معاملات !

توسط |۱۳۹۹-۷-۲ ۰۹:۴۰:۵۵ +۰۰:۰۰مهر ۱ام, ۱۳۹۹|یادداشت روز|

مشاور  :شیمی چند درصد زدی؟ دختر: 25 درصد مشاور  : [...]