امروز یاد گرفتم…

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۱۰ ۱۸:۵۹:۰۰ +۰۰:۰۰بهمن ۱۰ام, ۱۴۰۱|توسعه ی فردی|

امروز یاد گرفتم، هیچکس رو توی ذهنم اونقدر بزرگ و [...]