تعریف شما از آدم قوی چیست؟

توسط |۱۳۹۹-۶-۱۸ ۰۴:۱۲:۳۰ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی|

تعریف شما از آدم قوی چیست؟ واژه‌ی قوی ،توانایی و [...]