عملگرایی| کارهای کوچکی که هر روز انجام می‌دهیم…

توسط |۱۴۰۰-۶-۹ ۰۴:۱۲:۲۷ +۰۰:۰۰شهریور ۹ام, ۱۴۰۰|توسعه ی فردی|

کارهای کوچکی که هر روز انجام می‌دهیم نشان می‌دهند که [...]