روز‌نوشت‌های من (۴)| تمرین صبر

توسط |۱۴۰۱-۴-۱۷ ۱۷:۱۰:۲۰ +۰۰:۰۰تیر ۱۴ام, ۱۴۰۱|توسعه ی فردی|

به جرئت می‌گویم یکی از نقاط ضعفم در زندگی صبور‌نبودن بود. [...]