شکست می خورم و برمی خیزم

توسط |۱۳۹۹-۵-۵ ۱۳:۰۰:۱۵ +۰۰:۰۰خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی|

  اسکات آدامز در کتاب شکست بخورید و برخیزید ،نوشته [...]