شکستگی‌هایم را که بند می‌زنم،تواناتر از قبل ادامه می‌دهم.

توسط |۱۴۰۰-۴-۲۸ ۱۹:۳۲:۳۸ +۰۰:۰۰تیر ۲۴ام, ۱۴۰۰|توسعه ی فردی|

شکستگی‌هایم را که بند می‌زنم، تواناتر از قبل ادامه می‌دهم. [...]