ره آسمان درونست پَرعشق را بجُنبان

توسط |۱۳۹۸-۱۱-۱۲ ۱۹:۲۹:۴۷ +۰۰:۰۰دی ۲۴ام, ۱۳۹۸|یادداشت روز|

ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان|bitakeyhani.com ره آسمان درونست  [...]